GORENJSKE RIBE

Opis projekta

Program: ESPR

Trajanje projekta: oktober 2019 – november 2020

Skupna vrednost projekta: 277.132,63 EUR

Vrednost projekta za BSC: 15.000,00 EUR

Vodilni partner projekta

VP: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj
PP: Jezeršek gostinstvo d.o.o., Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, Vodomec proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o.

Med prednostmi projekta Gorenjske ribe je bila glavna dvig ravni zdrave prehrane oz. zdravja prebivalstva na območju LAS Gorenjska košarica, s poudarkom na ranljivih ciljnih skupinah, glede priložnosti pa lokalni gospodarski razvoj in zaposlovanje vzdolž verige od ribogojca do krožnika porabnika.

Go Back Example
Update cookies preferences