FOOD CIRCULAR HUB

GORENJSKA; REGIJSKO SREDIŠČE ZA RAZVOJ KROŽNIH PRISTOPOV NA PODROČJU HRANE

Regijsko središče za razvoj krožnih pristopov na področju hrane na Gorenjskem skupaj z deležniki želi razvijati pristope in rešitve za boljšo izrabo hrane, manj zavržene hrane in manj bio odpadkov, manj emisij CO2. Skupaj z vami, ki delujete v sektorjih proizvodnje hrane, turizmu, trgovini, proizvodnji energije, v izobraževanju,v podpornih organizacijah, v lokalnih skupnostih,. …..  in s podporo partnerjev v projektu CEFoodCycle želimo razvijati krožne rešitve, izmenjavo znanj in izkušenj, medsebojno povezovanje deležnikov, ki delujejo v sektorjih proizvodnje hrane, turizmu, trgovini, proizvodnji energije,…..

Novice

30.03.2024;Rok za prijavo za nagrado CEFoodCycle

V okviru projekta CEFoodCycle prvič na območju Alp in regij iz Avstrije, Nemčije, Francije, Italije in Slovenije, ki sodelujejo v projektu CEFoodCycle  razpisujemo nagrado za inovativne krožne rešitve na področju boljše izrabe hrane, zmanjšanje bio odpadkov s hrano,… Nagrada vsem, ki že razvijajo ter so krožne rešitve na področju hrane že uvedli v prakso ponuja priložnost za izmenjavo znanj, izkušenj, mreženje s pionirji na področju krožnih rešitev na območju Alp ter priložnost, da se uvrstijo med pionirje krožnih rešitev na širšem območju Alp. Vabimo posameznike, podjetja, nevladne organizacije, iniciative,… da do 30.03. 2024 oddajo prijavnico

preko povezave TUKAJ.

CEFoodCycle; Male akcije na Gorenjskem

Na Gorenjskem bosta v okviru projekta CEFoodCycle spomladi 2024 potekali dve t.i. mali akciji. Več informacij sledi.

Prvo srečanje deležnikov na Gorenjskem v letu 2023:

V letu 2023 smo pripravili in izvedli prvo srečanje deležnikov, ki si želijo razvijati krožne rešitve na področju hrane in si prizadevajo za zmanjševanje odpadkov hrane. Srečanje je bilo v hotelu Astoria na Bledu. Uvodoma nas je pozdravil direktor Višje strokovne šole za gostinstvo, velnes in turizem  mag.  Peter Mihelčič, o projektu CEFoodCycle sta  spregovorila partnerja v projektu BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj (mag. Helena Cvenkel) ter E Zavod (mag. Darko Ferčej), sledila je predstavitev dr. Ilja Gasan Osojnik Črnivec iz Biotehniške fakultete, Univerza v Ljubljani s predstavitvijo nacionalnega strateškega okvira krožnega upravljanja s hrano ter primeri dobrih praks, inovativnih rešitev. Po živahni razpravi deležnikov pomenu izmenjave praks, izkušenj ter o izzivih in potencialnih rešitvah na področju boljše izrabe hrane in zmanjševanju odpadkov s hrano je bilo dogovorjeno, da se deležniki iz Gorenjske ponovno srečamo spomladi 2024.

8.12.2023