Finance4SocialChange

Opis projekta

Program: Interreg Danube Transnational Programme

Trajanje projekta:1.7.2018 – 30.6. 2021

Skupna vrednost projekta: 2.013.975 EUR

Vrednost projekta za BSC: 290.830,80EUR

Vodilni partner projekta

 

Projekt Finance4SocialChange, v katerem sodeluje 14 partnerjev iz 12 držav območja Podonavja naslavlja finančne instrumente za podporo socialnim in družbeno odgovornim podjetjem in projektom. Socialni podjetniki so družbeni inovatorji, ki s svojimi inovacijami rešujejo družbene probleme. Kot vsa podjetja tudi podjetja z družbenim učinkom potrebujejo dostop do relevantnih finančnih virov, podjetniško znanje ter podporno mrežo ljudi in organizacij, kar v okviru mednarodnega partnerstva naslavlja tudi projekt Finance4SocialChange.

Go Back Example
Update cookies preferences