Erasmus za mlade podjetnike – Practyce VI

Program: Single Market Programme (SMP)

Obdobje: 2023–2027

Proračun: 4.570.760,88 EUR

PARTNERJI:

BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj – vodilni partner

FUNDACIÓN EQUIPO HUMANO – vodilni partner

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS JÓVENES DE VALENCIA – projektni partner

DUBLIN CHAMBER OF COMMERCE – projektni partner

TALIANSKO SLOVENSKA OBCHODNA KOMORA – projektni partner

TERA TEHNOPOLIS DOO ZA PROMICANJE NOVIH TEHNOLOGIJA INOVACIJA I PODUZETNISTVA – projektni partner

CAMARABELUX- CHAMBRE OFFICIELLE DE COMMERCE D´ESPAGNE EN BELGIQUE ET AU LUXEMBOURG – projektni partner

RERA a.s. – REGIONALNI ROZVOJOVA AGENTURA JIZNICH CECH – projektni partner

BW_i – BADEN-WURTTEMBERG INTERNATIONAL-GESF INTERNATIONALE WIRTSCHAFTL. WISSEN SCHAFTL. ZUSAMMENARB. MBH (BW_i) – projektni partner

POSLOVNI INKUBATOR NOVI SAD – BUSINESS INCUBATOR NOVI SAD DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU NOVI SAD – projektni partner

 

NA KRATKO…

“Evropski program, ki evropskim podjetnikom omogoča, da se iz prve roke seznanijo z vsakodnevnim vodenjem podjetja, izboljšajo svoje znanje in spretnosti ter razširijo svojo mrežo stikov.”

 

NA DOLGO…

Erasmus za mlade podjetnike (EYE) je program mednarodne izmenjave, ki mladim in potencialnim podjetnikom, ponuja priložnost, da se učijo od izkušenih podjetnikov, ki vodijo mala in srednje velika podjetja v drugih evropskih državah.

Izmenjava izkušenj poteka v okviru bivanja pri izkušenih podjetnikih, med katerim lahko mladi podjetniki pridobijo potrebna znanja za vodenje malega ali srednje velikega podjetja. V zameno podjetniki gostitelji dobijo svež pogled na svoje poslovanje in priložnost za sodelovanje s tujimi partnerji oziroma trgi.

Izmenjave sofinancira Evropska unija in trajajo minimalno 1 mesec in maksimalno 6 mesecev.

 

POGOJI ZA SODELOVANJE

Mladi podjetniki (NE – New Entrepreneur)

Mladi oz. potencialni podjetniki lahko v programu sodelujete če na podlagi izvedljivega poslovnega načrta trdno načrtujete ustanovitev podjetja oz. imate manj kot 3 leta podjetniških izkušenj.

Poleg tega morate:

  • imeti stalno prebivališče v eni od sodelujočih držav;
  • imeti konkreten projekt ali poslovno zamisel, ki se odraža v poslovnem načrtu;
  • biti motivirani in zavezani k sodelovanju z izkušenim podjetnikom iz druge sodelujoče države;
  • biti pripravljeni prispevati k razvoju podjetja podjetnika gostitelja ter dati na voljo svoje znanje in sposobnosti;
  • po potrebi dopolniti sredstva programa za kritje stroškov bivanja v tujini.

Ne pozabite, da je vaše (bodoče) podjetje ali dejavnost lahko v katerem koli sektorju in da starost ni omejena.

Opomba: vsi udeleženci morajo biti starejši od 18 let, novi podjetniki pa lahko v programu sodelujejo le enkrat.

 

Podjetniki gostitelji (HE)

Podjetniki gostitelji lahko v programu sodelujete če:

  • imate stalno prebivališče v eni od sodelujočih držav in je vaše podjetje tudi registrirano v tej državi;
  • ste lastnik in direktor malega ali srednje velikega podjetja ALI oseba, ki je neposredno vključena v podjetništvo na ravni upravnega odbora MSP (ne zaposleni);
  • podjetje vodite kot podjetnik (ne zaposleni) že več kot 3 leta;
  • ste pripravljeni deliti svoje znanje in izkušnje z novim podjetnikom in delovati kot mentor.

Ne pozabite, da je vaše podjetje ali dejavnost lahko v katerem koli sektorju in da starost ni omejena.

 

PREDNOSTI SODELOVANJA

Kot mladi oz. potencialni podjetnik lahko okrepite veščine, potrebne za razvoj lastnega podjetja, pridobite posebno znanje in izkušnje ter vzpostavite mednarodne stike, ki vam bodo omogočili dostop do drugih trgov in si odprete možnosti sodelovanja s partnerji v tujini. To vam bo olajšalo začetek poslovanja ali okrepilo vaše mlado podjetje.

Kot podjetnik gostitelj boste imeli koristi od motiviranega podjetnika, ki vam lahko prinese nove poslovne zamisli, znanja ali sposobnosti, pa tudi možnost spoznavanja novih trgov in izkoriščanja novih poslovnih priložnosti. Poleg tega je sodelovanje v programu Erasmus za mlade podjetnike brezplačno.

 

KDO STOJI ZA TEM

Program Erasmus za mlade podjetnike financira Evropska komisija in deluje v 37 državah s pomočjo lokalnih kontaktnih točk, katerih naloga je podpora podjetjem. Njegove dejavnosti na evropski ravni usklajuje podporni urad programa.

 

Go Back Example
Update cookies preferences