e-SMART

Opis projekta

Program:Interreg Alpine Space

Trajanje projekta: 1.10.2019 – 31.3. 2022

Skupna vrednost projekta: 2.528.349 EUR

Vrednost projekta za BSC: 180.000,00 EUR

Vodilni partner projekta

VP: Veneto Strade (IT) PP:The Smart City Association Italy (IT), Automotive cluster of Slovenia (SI), Pôle Véhicule du Futur (FR), Auvergne-Rhône-Alpes Energy Environment Agency (FR), University of Applied Sciences Kempten (DE), Climate Alliance (DE), Municipal authorities of the provincial capital Klagenfurt on Lake Wörthersee (AT), Codognotto Austria GmbH (AT), Stadtwerke Klagenfurt AG (AT), County of Munich (DE), Italienische Handelskammer München-Stuttgart / Camera di Commercio Italo-Tedesca e.V.

Električna vozila se vedno pogosteje uporabljajo za lokalni javni prevoz in logistiko tovora zadnje milje. Infrastruktura lokalnega omrežja pa je ena glavnih ovir za njihovo obsežno uvedbo. Za zadovoljitev večjega povpraševanja po energiji je potreben usklajen pristop k načrtovanju polnilne infrastrukture in razvoju storitev e-mobilnosti. e-SMART je oblikoval, testiral in validiral nadnacionalne instrumente za integrirano načrtovanje storitev pametnega omrežja in polnilnih postaj za e-mobilnost. Živi laboratoriji so javnim organom, e-mobilnosti in energetskim operaterjem omogočili iskanje skupnih rešitev.

Go Back Example
Update cookies preferences