e-MOPOLI

Opis projekta

Program: Interreg Europe

Trajanje projekta:1.6.2018 – 30.11. 2023

Skupna vrednost projekta: 1.792.053 EUR

Vrednost projekta za BSC: 173.255,00EUR

Vodilni partner projekta

VP:Regija Zemgale (Latvija) PP: Regionalna razvojna agencija Bukarešta-Ilfov (Romunija)
Regionalni svet Kainuu (Finska)
Flamski vladni oddelek za okolje (Belgija)
Okrožni svet Rogaland (Norveška)
Regija Atika (Grčija)
Dežela Kalabrija – Oddelek za infrastrukturo št. 6 (Italija)
Pokrajina Brescia (Italija) Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj (Slovenija)

Projekt se zavzema za zmanjšanje oz. odpravljanje emisij CO2, ki so posledica prekomernega izpuščanja ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih povzročajo vozila. S projektom smo spodbudili uporabo električnih vozil in vozil na alternativna goriva, uporabo inovativnih transportih sistemov, ki temeljijo na zmanjševanju oz. odpravljanju emisij CO2, razvoj infrastrukture (mesta za polnjenje z javnim in privatnim dostopom, izboljšanje cestninske politike v korist e-vozil…), spodbujanje elektromobilnosti v javnem prevozu (avtobusne in trajektne flote) in v tržnih nišah (taksi) ter podporo vseh ostalih storitev za mobilnost z nizkimi emisijami ogljika.

Go Back Example
Update cookies preferences