Dve kranjski šoli bogatejši za učilnici na prostem

V sredo, 17. aprila, je v Kovačnici potekala zaključna konferenca projekta School21, namenjenega vpeljavi norveških konceptov učenja na prostem v dve pilotni kranjski šoli. Partnerji v projektu so bili Gimnazija Franceta Prešerna, Osnovna šola Franceta Prešerna, Regionalna razvojna agencija Gorenjske – BSC Kranj, Socialna akademija in partner z Norveške. V želji po izmenjavi znanja ter spodbujanju inovativnih pristopov v izobraževanju so partnerji izvedli številne aktivnosti, ki so jih predstavili na zaključni konferenci.

Obe kranjski šoli sta v projektu vzpostavili svoji prvi učilnici na prostem, a pri tem poudarili, da ne gre le za selitev pouka v zunanje okolje, temveč za vzpostavitev celotnega koncepta izkustvenega oz. eksperimentalnega učenja, ki med učenci spodbuja samoiniciativnost, dviguje motivacijo, spodbuja sodelovanje v timu in veščine komunikacije.

Sodelujoči v projektu School 21 so se osredotočali predvsem na to, kako zmanjšati pasivnost učencev pri pouku, preprečiti kampanjsko učenje in posledično nepripravljenost na samostojno življenje ter delo po končanem izobraževanju.

S pomočjo norveškega partnerja so prenesli in v slovenski kontekst postavili dobro prakso »uteskole« – učenje na prostem. Pomanjkljivosti formalnega izobraževanja so poskušali preseči z novimi metodami poučevanja, vnosom prvin neformalnega učenja in povezovanjem novosti s formalnim izobraževanjem.

Osrednji del dogodka je zaznamovalo predavanje Dr. Øysteina Winjeja, priznanega norveškega strokovnjaka za učenje na prostem. Udeležence je navdušil s svojimi izkušnjami in raziskavami na področju učenja na prostem. Njegova predstavitev je osvetlila potencial norveškega koncepta “uteskole” ter poudarila pomen globokega učenja v sodobnem izobraževanju.
Projekt financira Norveški finančni mehanizem.

Povezava do fotografij.

Go Back Example
Update cookies preferences