CIREVALC

Celotna vrednost projekta:

4.985.150 EUR

program: HORIZON EUROPE

CIREVALC projekt uvaja in nadgrajuje modele krožnega gospodarstva v vrednostnih verigah živilskega in gostinskega sektorja, ter sektorja za embalažo, s ciljem zmanjšati količino odpadne hrane.

Navedeni sektorji se soočajo z nezadostnim poznavanjem prednosti, neangažiranostjo ali nesprejemanjem krožnih praks za zmanjšanje odpadne hrane, prav tako s pomanjkanjem veščin in znanj za vpeljavo krožnih rešitev na tem področju.

Cilj uresničuje preko gradnje skupnosti, krepitve veščin podjetij, zavodov in lokalnih skupnosti o krožnih poslovnih modelih in tehnologijah, ter osveščanjem o podpornih politikah z njihovo uvedbo.

Projekt je sofinanciran je s strani programa Interreg Srednja Evropa.

Go Back Example
Update cookies preferences