Changers2.0

Celotna vrednost projekta:

4.985.150 EUR

program: HORIZON EUROPE

Cilj projekta je krepitev digitalnih veščin in izobraževanje starejše populacije o energetski učinkovitosti, ter s tem zagotavljanje boljših pogojev in izobraženosti za zmanjšanje energetske revščine. Razvita bodo gradiva prilagojena za starostnike ruralnega okolja, z namenom izboljšanja dostopa do usposabljanja, le ta pa bodo pripomogla k razumevanju posledic podnebnih sprememb. Da bi dosegli ta cilj, ne bodo razvita le učna gradiva in orodja, ampak bo ustvarjena tudi metodologija za poučevanje starostnikov o temah trajnostnega in zelenega gospodinjstva na lokalni in transgeneracijski ravni. Ob tem bomo izvajali še izobraževanja za starejše za dvig digitalnih kompetenc.

 

Go Back Example
Update cookies preferences