CD-ETA

Opis projekta

Program: Interreg Europe

Trajanje projekta: 1.4. 2016 – 31.3. 2021

Skupna vrednost projekta: 2.071.414 EUR

Vrednost projekta za BSC: 267.270,00 EUR

Vodilni partner projekta

VP:Euroregion Pleven-Olt (Bolgarija) PP:Harghita County Council (Romunija)
University of Patras (Grčija) Association of Municipalities of the Ribera Alta Region (Španiaj) Foundation for Research and Innovation (Italija) Foundation Saint Mary the Royal of Historic Heritage (Španija) Estonian War Museum – General Laidoner Museum (Estonija) BSC Kranj

Glavni cilj projekta CD-ETA je izboljšati politiko digitalizacije naravne in kulturne dediščine. Projekt preko izmenjave izkušenj, znanj in dobrih praks med ključnimi deležniki v regiji ter med vključenimi projektnimi partnerji išče inovativne rešitve digitalizacije, ki po eni strani ohranjajo in varujejo našo dediščino, hkrati pa jo razvijajo in promovirajo ter uporabniku omogočajo prijazen dostop do nje. Na osnovi ugotovljenega stanja in možnih rešitev bo v projektu pripravljen akcijski načrt za izboljšanje situacije na področju digitalizacije naravne in kulturne dediščine na regionalni (in nacionalni) ravni.

Go Back Example
Update cookies preferences