BOGASTVO NARAVE

Opis projekta

Program: EKSRP

Trajanje projekta: avgust 2018 – januar 2021

Skupna vrednost projekta: 160.276,14 EUR

Vrednost projekta za BSC: 13.000,00 EUR

Vodilni partner projekta:

VP: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj
PP: Občina Preddvor, Občina Tržič, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, Prirodoslovno društvo Slovenije

Z inovativnim turističnim produktom interpretacije naravne dediščine, ki je prvič na območju Karavank in Kamniško Savinjskih Alp razvijal celovit produkt, ki temelji na biodiverziteti območja, vodah in poudarja tudi geologijo, kot ključni element produkta, je projekt prispeval k zagotovitvi ohranitve znanj in kompetenc prebivalstva, ohranitvi identitete podeželskega prostora, bogate naravne dediščine podeželja ter razvoju trajnostnih zelenih delovnih mest.

Go Back Example
Update cookies preferences