BIOSFERNA OBMOČJA SLOVENIJE OZ UNESCO MAB

Opis projekta

Program: EKSRP

Trajanje projekta: oktober 2018 – september 2020

Skupna vrednost projekta: 100.052,25 EUR

Vrednost projekta za BSC: 12.000,00 EUR

Vodilni partner projekta

VP:
PP: Turizem Bohinj, TNP

Biosferna območja so območja ekosistemov z bogato biotsko raznovrstnostjo. Odnos med človekom in naravo je na teh območjih enakovreden, skladen gospodarski razvoj je enako pomemben kot zavarovana narava.
Projekt sodelovanja, Približajmo Unescova biosferna območja (BO) prebivalcem, je z izvajanjem skupnih aktivnosti na treh biosfernih območjih Slovenije, prispeval k povečanju prepoznavnosti teh območij in izkoristil potenciale, ki jih prinaša UNESCO-vo imenovanje.

Go Back Example
Update cookies preferences