BeeDiversity

Opis projekta

Program: Interreg Italia-Slovenija

Trajanje projekta: 01.02.2020 – 31.1. 2022

Skupna vrednost projekta: 659.650 EUR

Vrednost projekta za BSC: 

Vodilni partner projekta

VP: Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore primario – Veneto Agricoltura PP: Polo Tecnologico Alto Adriatico Università degli Studi di Udine – Dipartimento di Scienze AgroAlimentari Ambientali e Animali BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj Univerza v Ljubljani (Biotehniška Fakulteta)

Bee-diversity je ustvaril inovativen čezmejni sistem za izboljšanje in spremljanje biotske raznovrstnosti v sofinanciranih habitatih, ki je omogočil trajnostno in celostno upravljanje ekosistemov. Ta sistem je bil strukturiran v protokolih in v skupnem modelu, prenosljivem v Evropi. Projekt prvič združuje spremljanje zdravstvenega stanja območij preko opraševalcev s procesom spravila setve in širjenja avtohtonih zelnatih rastlin.

Go Back Example
Update cookies preferences