AIA

Celotna vrednost projekta:

4.985.150 EUR

program: HORIZON EUROPE

AIA je projekt, kjer podjetnike spodbujamo v impact. Kaj to pomeni? Impact podjetništvo je tisto, ki ima učinek na dobrobit družbe in odpravlja probleme, s katerimi se sooča sodobni svet. Znotraj programa podjetnike usmerjamo pri razvoju inovativnih rešitev na področju izobraževanja, odprave lakote, reševanja in skrbi za naravo in živali, odgovorni proizvodnji ter potrošnji ter nezadostno podprtih skupin ljudi.

Go Back Example
Update cookies preferences