AHITEKTURA GORENJSKIH VASI

Opis projekta

Program: EKSRP

Trajanje projekta: avgust 2018 – januar 2021

Skupna vrednost projekta: 211.006,25 EUR

Vrednost projekta za BSC: 500,00 EUR

Vodilni partner projekta:

VP: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj
PP: Občina Bled, Občina Bohinj, Občina Kranjska Gora, Občina Naklo, Občina Radovljica , Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije-Območna enota Kranj, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj

Namen projekta je bil vzpostaviti pristop uporabe tradicionalne arhitekture pri trajnostnem razvoju naselij, preko razvitega modela o ohranitvi in upoštevanju tradicionalne arhitekture in prenosu znanj o uporabi tradicionalnih materialov za gradnjo in obnovo ter priporočili za trajnostni razvoj naselij vključno z obnovo zaščitenih stavb in z razvojem možnosti za ponovno oživitev gradnje.

Go Back Example
Update cookies preferences