ADRIONCYCLETOUR – tretje partnersko srečanje v Kobaridu

Kobarid, 25.–26. oktober 2023 – S partnerji smo obeležili prvo leto trajanja projekta ADRIONCYCLETOUR – Jadransko-jonska kolesarska pot za trajnostni turizem; gre za enega od treh strateških projektov Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021–2027, ki se sooča z izzivom, kako s pomočjo promocije trajnostnega turizma, povezanega s kolesarjenjem, povečati privlačnost in dostopnost programskega območja.
Po prvem letu trajanja projekta in tik pred prvim poročanjem smo s partnerji pregledali stanje projektnih aktivnosti. Medtem ko so infrastrukturne naložbe dveh italijanskih partnerjev in Občine Kobarid v fazi načrtovanja in pridobivanja dovoljenj, so se v poletni sezoni že izvajali aktivnosti za izboljšanje ponudbe storitev, ki podpirajo trajnostno mobilnost. Tako so na Obali ponovno ponudili intermodalno obliko prevozov kolo + ladja in kolo + bus. Ladja, na kateri je bil omogočen tudi prevoz koles, je vozila julija in avgusta 6 dni v tednu. Zanimanje je bilo res veliko, saj so prepeljali več kot 11.000 potnikov. Za avtobus, ki je povezal Obalo s Krasom, je bilo zanimanja manj, kljub temu pa bodo obe storitvi ponudili tudi prihodnjo sezono. V Posočju so ponudili dve storitvi, avtobusni povezavi Tolmin – Kobarid – Čedad in iz Tolmina prek Trbiža do Kranjske Gore. Več zanimanja je bilo za sledjo povezavo, izdana pa je bila tudi knjižica poletnega voznega reda S kolesom po Bohinjski progi, na kateri so Slovenske železnice omogočile dodatne kapacitete za prevoz koles.

Naj spomnimo; na Gorenjskem je poudarek na snovanju, načrtovanju in ponudbi različnih storitev za kolesarje in spodbujanje trajnostne mobilnosti. Opremili bomo dve novi počivališči v bližini znamenitosti na novi kolesarski povezavi Bled–Bohinj, namestili bomo tudi dva števca koles, predvidoma v Kranjski Gori pa bomo zagotovili še opremo za varno hrambo in polnjenje električnih koles. Naložbe v opremo so načrtovane prihodnje leto. V zimskem času in pred novo kolesarsko sezono so načrtovana tudi srečanja z različnimi interesnimi skupinami in ponudniki.

Več o projektu: https://www.bsc-kranj.si/projekti/adrioncycletour

Projekt ADRIONCYCLETOUR sofinancira Evropska unija v okviru Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija.

Go Back Example
Update cookies preferences