Tehnološki razvoj, podjetništvo in inovativnost

Statistični podatki nam kažejo, da se v Sloveniji razlike med regijami povečujejo. V kriznem obdobju od 2008 do 2013 se je hkrati spremenil tudi trend rasti regionalnega bruto domačega proizvoda (BDP) na prebivalca: Gorenjska se je tako iz 8. mesta v obdobju pred krizo (2008) povzpela na 5. mesto (2013). Kljub temu pa Gorenjska po BDP še naprej močno zaostaja za osrednjeslovensko, obalno-kraško in goriško regijo, s katerimi tvori Zahodno kohezijsko regijo, in je na skupno 7. mestu med regijami v Sloveniji.

Leta 2014 je bilo na Gorenjskem 5.529 gospodarskih družb (8,7 % vseh v Sloveniji) in 38.120 zaposlenih (8,8 % vseh v Sloveniji), pri čemer je pomemben podatek, da ima Gorenjska 10 % delovno aktivnih prebivalcev.

Največ zaposlenih in največ skupnih prihodkov je bilo v predelovalni dejavnosti, od tega v:

  • proizvodnji kovin in kovinskih izdelkov ter
  • proizvodnji izdelkov iz gume in plastičnih mas.

Sledijo trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil, promet in skladiščenje ter strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti.

10 največjih gorenjskih gospodarskih družb po prihodku (leto): Merkur, LTH Castings, Goodyear,  Domel, Knauff insulation, Gorenjska gradbena družba, Savatech, Acroni, Adria Airways

10 največjih gorenjskih gospodarskih družb po dobičku (leto): LTH Castings, Iskratel, Goodyear, Dunlop Sava Tires, Filc, Domel, Knauff insulation, Savatech, Acroni, Diagnostični center Bled, Elektro Gorenjska

Da bi pospešili gospodarski razvoj v regiji, smo na BSC Kranj v okviru priprave Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2014–2020 poleg drugih odborov ustanovili tudi Odbor za podjetništvo, tehnološki razvoj in inovativnost, katerega člani so uspešni gorenjski podjetniki.

V sklopu odbora smo zastavili 2 cilja, ki ju želimo doseči skozi regionalne projekte:

  • zagotoviti učinkovito podporno okolje za razvoj dinamičnega podjetništva ter prenosa znanj iz inštitucij v gospodarstvo,
  • povečati delež inovacij s poudarkom na dvigu konkurenčnosti in razvoju novih tehnologij.

Predvsem pa želimo spodbujati razvoj na področjih, kjer ima Gorenjska že svoje primerjalne prednosti in je smiselno gospodarski razvoj v teh panogah okrepiti:

  • elektroindustrija,
  • IKT (informacijsko-komunikacijska tehnologija),
  • les,
  • polimeri,
  • medicinska tehnologija.

 Kot skupni strateški cilj navedenim panogam smo na odboru prepoznali delovanje v smeri:

»Iz ponudnika komponent v ponudnika gotovih izdelkov z lastnimi blagovnimi znamkami.«

 

Prijavite se na naše e-novice!.