Razvoj talentov

Razvoj človeških virov

Prebivalci Gorenjske so najpomembnejši razvojni potencial naše regije. Gorenjska želi postati regija visoke kakovosti življenja vseh generacij ter visoke tolerance in spoštovanja vseh družbenih skupin.

Da bi se spoprijeli z največjimi izzivi v regiji, smo si regijski partnerji na področju razvoja človeških virov zastavili tri ključne cilje:

ZNANJE IN ZAPOSLOVANJE ter AKTIVNO IN KAKOVOSTNO ŽIVLJENJE sta ključna investicijska ukrepa prihajajočega obdobja.

ZNANJE IN ZAPOSLOVANJE

Nenehen razvoj na vseh področjih človekovega življenja zahteva osvojitev novih veščin, izobraževanj in znanj. Sodobna družba je družba znanja. Ustrezno kvalificirana in izobražena delovna sila je poglavitna za gospodarski razvoj. Zagotovitev dostopne in kakovostne vzgoje je eden izmed ključnih dejavnikov razvoja naše regije. Dodatna znanja, ki jih posamezniki pridobijo prek različnih usposabljanj, lahko pripomorejo k boljši zaposljivosti in večji fleksibilnosti posameznikov na trgu dela, zato je pomembno spodbujanje vseživljenjskega učenja in krepitev njegove dostopnosti tako z vidika posameznika kot delodajalcev.

AKTIVNO IN KAKOVOSTNO ŽIVLJENJE

Kakovost življenja je posledica družbene vključenosti, izobrazbe, okolja, upravljanja države, zdravja, zadovoljstva z življenjem ter varnosti in usklajenosti poklicnega ter zasebnega življenja. Polno in zadovoljno življenje posameznika omogočata ustvarjalnost in inovativnost, ki sta predpogoj za uspešno delovanje regije na vseh področjih. Ob sedanji demografski sliki sta najbolj ranljivi starostni skupini mladi in starejši. Na omenjenem področju je potrebno spodbujanje različnih oblik sodelovanja med generacijami, ki temeljijo na učinkovitem prenosu znanja in izkušenj.

BSC Kranj skupaj z lokalnimi, nacionalnim in transnacionalnimi partnerji načrtuje in izvaja razvojne projekte na temo razvoja človeških virov. S projekti, ki jih izvajamo in načrtujemo, želimo prispevati k uresničevanju temeljnih razvojnih ciljev regije in države na področju, ki smo ga v Regionalnem razvojnem programu Gorenjske 2014–2020 poimenovali razvoj človeških virov.

 

 

 

Prijavite se na naše e-novice!.