SPOT svetovanje Gorenjska

Ime operacije 
Financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018-2022
 
Glavni namen operacije 
namen operacije je podpora in pomoč potencialnim podjetnikom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem (v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo), ki se srečujejo s podjetniškimi izzivi na celotnem območju Republike Slovenije, ter izboljšanje  podjetniške kulture. 
 
Javni razpis je namenjen:
 • krepitvi podjetniškega potenciala za mikro, mala in srednje velika podjetja,
 • pospeševanju ustanavljanja novih mikro, mailih in srednje velikih podjetij.
 
Finančna podpora operacije
 • Projekt se izvaja v okviru Javnega razpisa za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 – SPOT REGIJE 2018-2022.
 • Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.
 • Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
 
Cilj operacije
cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju 3.1.1: »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«, prednostne naložbe 3.1. »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«.
 
Cilji javnega razpisa so:
 • povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa in
 • povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti.
Omenjeni cilji bodo prispevali k večjemu nastajanju in izboljšanju rasti in razvoja podjetij.
 
Cilji javnega razpisa bodo doseženi z naslednjim rezultatom:
 • povečanje števila podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo.
 
Rezultati operacije 2018 - 2022 
 
 • Pridobivanje informacij za objavo v Mojem spletnem priročniku: 225 posredovanih informacij za objavo v Mojem spletnem priročniku
 • Priprava informativnih in strokovnih člankov: 180 pripravljenih člankov
 • Svetovanje podjetnikom in potencialnim podjetnikom: 6.000 svetovanj
 • Mreženje subjektov podpornega okolja v regiji: 90 mreženj
 • Srečanja s predstavniki občin z namenom spodbujanja podjetništva v regiji: 180 srečanj
 • Sodelovanje in povezovanje s sorodnimi institucijami v sosednih državah: 60 obiskov inštitucij v sosednjih državah z namenom odpiranja poslovnih priložnosti podjetnikom in potencialnim podjetnikom
 • Promocija in informiranja o podjetništvu: 180 promocij 
 • Usposabljanja: 60 usposabljanj
 • Delavnice: 180 delavnic
 • Izmenjava dobrih praks: 30 obiskov podjetij v Sloveniji ali tujini
 • Odpiranje poslovnih priložnosti: 15 mreženj mikro, malih, srednje velikih podjetij ter potencialnih podjetnikov z velikimi podjetji 
 • Mapiranje: 20 mapiranj
 • Srečanja podpornega okolja v regiji: 5 srečanj
 • Udeležba svetovalcev na usposabljanjih: 210 usposabljanj za svetovalce
 • Vzpostavitev in koordinacija razstav regijskih podjetij  
 • Druge aktivnosti intranet: 60

Kaj ponujamo?

 • brezplačna svetovanja potencialnim in obstoječim podjetnikom,
 • registracijo novih podjetij in spremembe obstoječih preko portala eVEM,
 • organiziramo različne informativne in izobraževalne dogodke.

 

Delovni čas:
Ponedeljek, torek in petek med 8.00 in 14.00, v sredo med 9.00 in 17.00
Po predhodnem dogovoru
 
Kje nas najdete:
Kovačnica
Župančičeva ulica 22
4000 Kranj

 

Kako nas kontaktirate:

Telefon: 04/77-77-252

 

 
Pomembne povezave
www.eu-skladi.si (EKP v Sloveniji)
 
Vse storitve SVETOVANJA Gorenjska so za uporabnike brezplačne.
 
Prijavite se na naše e-novice!.