Najpogostejša vprašanja potencialnih podjetnikov glede odpiranja poslovnega računa

Na točki SPOT svetovanje Gorenjska smo kontaktirali 7 bank in na podlagi pridobljenih informacij odgovorili na najpogostejša vprašanja, ki si jih zastavljajo potencialni podjetniki ob odpiranju poslovnega računa. Vključene so bile Gorenjska banka, Nova Ljubljanska banka, UniCredit banka, banka Sparkasse, Sberbanka, Deželna banka Slovenije in Delavska hranilnica.

V vseh vprašanih bankah samostojni podjetnik lahko transakcijski račun odpre po registraciji podjetja, torej po vpisu podjetja v Poslovni register Slovenije – AJPES, tj. Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitev. Registracijo lahko opravite prek SPOT točke ali prek spletnega portala SPOT. Za odprtje poslovnega računa je potrebno na banki predložiti tudi veljavni osebni dokument, davčno številko in izpolniti Vlogo za odprtje računa.

Pogosto vprašanje potencialnih podjetnikov je, ali morajo za poslovanje odpreti poslovni račun ali lahko v ta namen uporabljajo osebnega. Deželna banka Slovenije, banka Sparkasse, Gorenjska banka, UniCredit banka, banka Sberbank in Delavska hranilnica od samostojnih podjetnikov zahtevajo odprtje poslovnega računa.

Izjema je Nova Ljubljanska banka, ki samostojnim podjetnikom nudi možnost odprtja osebno poslovnega računa. Slednji je namenjen enostavnejšemu poslovanju podjetnikov z manjšim obsegom poslovanja ter se v skladu z zakonodajo vodi in poroča kot transakcijski račun za dejavnost v Poslovnem registru AJPES z oznako T. Kadar so imetniki transakcijskega računa subjekti vpisa v poslovni register, ti transakcijski računi dobijo v banki posebno oznako vrste računa (vrsta T), vodijo pa se v poslovnem delu RTR in so tudi vpisani v Poslovni register Slovenije ter s tem javno dostopni. Podatki o transakcijskih računih fizičnih oseb (vrsta računa A) pa so osebni podatki, zato za dostop do teh podatkov veljajo pravila, ki jih določa ZVOP-1 (Zakon o varstvu osebnih podatkov) in torej niso javno dostopni. Seveda lahko pri Novi Ljubljanski banki odprete tudi poslovni račun, ki je bolj primeren za podjetnike z večjim obsegom poslovanja.

V UniCredit banki je za samostojne podjetnike zanimiv Poslovni paket 2v1, ki vsebuje dva ločena  transakcijska računa – osebnega in poslovnega – za ceno poslovnega računa. Paket je namenjen samostojnim podjetnikom in fizičnim osebam, ki samostojno opravljajo dejavnost ter želijo ohraniti ločene osebne in poslovne finance, obenem pa prihraniti pri stroških bančnih storitev. Pri slednjem paketu se plačilne tarife tako na osebnem kot na poslovnem računu zaračunavajo po tarifi za prebivalstvo, ki je ugodnejša od tiste za samostojne podjetnike.

 

Kakšni so stroški odpiranja in kakšni so mesečni stroški vodenja poslovnega računa?

Odpiranje poslovnih računov je v bankah brezplačno. Najcenejše vodenje poslovnega računa imajo pa pri Sberbank banki, in sicer mesečno vodenje računa Paketni poslovni račun (mini) znaša 4,00 EUR. UniCredit Banka nudi že omenjen paket 2v1. Ob izbiri slednjega je skupni mesečni strošek vodenja obeh računov (osebnega in poslovnega) 4,90 EUR. Pri Delavski hranilnici je vodenje poslovnega računa prvih 6 mesecev brezplačno. Po obdobju brezplačnega vodenja račun Samostojni podjetniki in zasebniki vodijo za 4,90 EUR na mesec. Pri Novi Ljubljanski Banki samostojnim podjetnikom svetujejo Paket poslovni začetek Osnovni, ki je prvih 18 mesecev na voljo za 1 EUR. Po poteku 18 mesečnega obdobja lahko preidete na Poslovne pakete. Mesečni stroški Poslovnih paketov znašajo od 13 EUR.  Nudijo tudi paketa Poslovni začetek Mobilni za 6 EUR na mesec in Poslovni začetek Napredni za 7 EUR mesečno. Pri Banki Sparkasse mesečni znesek vodenja računa za samostojne podjetnike znaša 6,50 EUR. Mesečni stroški odprtja Poslovnega transakcijskega računa pri Deželni Banki Slovenije znaša 10 EUR na mesec. Po odprtju sta vodenje računa in spletna banka prvih 6 mesecev brezplačna. Gorenjska Banka potencialnim podjetnikom nudi naslednje poslovne bančne pakete: Začetni bančni paket, Hišni začetni bančni paket in Podjetniški bančni paket. Začetni bančni paket se sklene za obdobje 12 mesecev. Po poteku tega obdobja se avtomatično spremeni v Podjetniški bančni paket.

 

Kdaj je račun odprt in kaj storiti po njegovi aktivaciji?

Pogosto bodoče samostojne podjetnike zanima tudi, koliko časa traja, da poslovni račun odprejo. Odprtje poslovnega računa pri banki Sberbank traja največ tri delovne dni. Ostale banke vam poslovni račun odprejo še v istem dnevu oddane Vloge za odprtje računa, pod pogojem, da ste predložili zahtevano dokumentacijo  – veljavni osebni dokument, davčno številko in potrdilo o vpisu podjetja v Poslovni register Slovenije za javnopravne evidence in storitve.

Po odprtju računa vam podatkov ni potrebno sporočiti na AJPES, saj podatke o odprtem računu na dan odprtja v Poslovni register Slovenije za javnopravne evidence in storitve sporoči banka pri kateri ste račun odprli.

 

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.

Prijavite se na naše e-novice!.