e-Hub

Ali veste?

Energetski koncept Slovenije med prednostnimi nalogami na področju prometa in energetike osrednjo vlogo namenjena uvajanju alternativnih (nizkoogljičnih) goriv s poudarkom na električni mobilnosti. Dokument tako do leta 2055 predvideva doseganje 100 % električne mobilnosti v osebnem in javnem prometu, do leta 2035 pa zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v prometu za vsaj 35 % glede na leto 2005. Skladno s temi cilji (in drugimi, ki niso vezani na promet) je do leta 2035 predvidena prepolovitev energetske rabe naftnih derivatov, do leta 2055 pa njena popolna opustitev.

 

Načini polnjenja in vrste polnilnih postaj

Kadar govorimo o polnjenju ali iščemo informacije na različnih spletnih in ne-spletnih virih ponavadi beremo termine kot so moč polnilne postaje v kW,  električna napetost v polnilni postaji v voltih (V) in električni tok v amperih (A), o vrstah vtičnic ter izmeničnem ali enosmernem toku. Našteto vpliva na čas polnjenja. Čas polnjenja prazne baterije je lahko počasno, 11 do 12 ur, primerno za manjša vozila, počasno, primeren za večja vozila od 3 do 8 ur, srednje hitro do 3 do 4 ure, hitro ali super hitro od 1 ali pol ure za prazno baterijo oz. 10 do 20 minut polnjenja do 50 % baterije pri Tesla super polnilnicah. Glede na tok govorimo o izmeničnem (AC) in enosmernem (DC) toku. Vtičnice so enofazne ali trifazne in posebne, kot so primer Tesla.

V Direktivi 2014/94/EU se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

Običajno polnilno mesto – pomeni polnilno mesto, ki omogoča prenos električne energije na električno vozilo z močjo, ki je manjša ali enaka 22 kW, razen naprav z močjo manjšo ali enako 3,7 kW, ki so nameščene v zasebnih gospodinjstvih ali katerih prvotni namen ni polnjenje električnih vozil ter ki niso dostopne javnosti.

Polnilno mesto visoke moči – pomeni polnilno mesto, ki omogoča prenos elek. energije na električno vozilo z močjo, večjo od 22 kW.

Polnilne postaje glede na vrsto lahko opredelimo kot: navadna polnilnica, pametna polnilnica, zasebna polnilnica, polzasebna in javna polnilna postaja, stenska polnilna postaja, polnilna postaja na drogu, samostoječa polnilna postaja.

Če želite izvedeti več o načinih polnjenja, primerih povezav električnih vozil z uporabo kablov in vtikačev ter še o veliko drugih zanimivostih vam predlagamo obisk sledeče spletne strani:

Vrste polnilnic, priključkov in polnjenja in električnih avtomobilov

 

Elektro polnilne postaje na Gorenjskem

Na Gorenjskem je trenutno 24 električnih polnilnih postaj, največ jih je postavljenih v občini Radovljica. Pri tem moramo povedati, da so dve od petih, postavljeni ob avtocesti A2/E61, s strani Petrola na OMV bencinskih črpalkah, sever in jug. Omenjeni polnilnici sta dve od štirih hitrih polnilnic na Gorenjskem. Dve sta postavljeni v občini Šenčur na bencinskih črpalkah Petrol, prav tako ob avtocesti A2/E61 Voklo, vzhod in zahod. Število električnih polnilnih postaj se povečuje. Za posodabljanje informacij o številu polnilnih postaj in tehničnih specifikacijah vas vabimo k sodelovanju. Sporočite nam informacije o novo vzpostavljenih električnih polnilnicah na Gorenjskem na e-naslov: blanka.odlazek@bsc-kranj.si ali telefonsko številko 04 28 17 242.

Trenutno stanje električnih polnilnih postaj na Gorenjskem in specifikacije

 

e-TRAIL pilot projekta e-MOTICON

Elektro Gorenjska za pilot e-TRAIL, projekta e-MOTICON testira zaledno pisarno za interoperabilno upravljanje 10 električnih polnilnic na Gorenjskem. Pilot se je začel izvajati 1. 5. 2017 s pripravo 9 električnih polnilnic in postavitvijo 1 nove ter nakupom programske opreme, ki omogoča komunikacijo med računalniškim programom in polnilnimi postajami. Sledenji omogoča nadzor uporabe električnih polnilnic glede na povpraševanje, čas, lokacijo in na podlagi pridobljenih podatkov prilagaja napetost v polnilnici ter s tem omogoča prihranek energije.

 

Pilotni projekt – e-HUB je sofinanciran iz Programa Območje Alp, projekta e-MOTICON in želi združiti informacije o električni mobilnosti, še posebno na področju politik, vzpostavljanja infrastrukture za polnjenje električnih vozil, prostorskega načrtovanja in upravljanja mreže električnih polnilnic.

 

Prijavite se na naše e-novice!