Objavljamo 1 prosto delovno mesto – POMOČNIK VODJE PROJEKTOV, področje Tehnološki razvoj, podjetništvo in inovativnost

(izraz pomočnik vodje projektov se uporablja za žensko in moško slovnično obliko).

Razpisni pogoji:

Opis del in nalog:

 • pomoč vodji projektov pri pripravi, koordinaciji in izvajanju projekta,
 • zbiranje informacij za pripravo projekta po nalogu vodje projekta,
 • pisanje enostavnejših besedil projekta,
 • skrb za varno delo,
 • pomoč pri drugih delih v družbi,
 • druga dela po navodilih nadrejenega.

Pogoji za sprejem na delovno mesto:

 • VI/I., VI./II. ali VII. stopnja izobrazbe,
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • vozniški izpit B kategorije,
 • lastni prevoz,
 • osebna urejenost.

Odgovornost:

 • za kvaliteto in korektnost svojega dela,
 • za stroške v obsegu svojega dela,
 • prilagodljivost

Kompetence in spretnosti:

 • natančnost,
 • samostojnost in marljivost,
 • komunikativnost,
 • poznavanje dela z računalnikom, MS Office, internet,
 • sposobnost dela v dinamičnem in stresnem okolju.

Kandidati naj vlogi priložijo kratek življenjepis, dokazila o izobrazbi in izpolnjevanju pogojev ter reference o dosedanjem delu.

Prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami na področju svetovanja, mentoriranja in/ali podpore potencialnim podjetnikom in/ali podjetnikom začetnikom.

Zaposlitev bomo sklenili za določen čas (projektno delo) z možnostjo podaljšanja.                         

Vloge in dokazila o izpolnjevanju pogojev naj prispejo do vključno 27. 12. 2018 do 13.ure na naslov: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, v zapečateni ovojnici z oznako: »Ne odpiraj - razpis za pomočnika vodje projektov«. Obravnavane bodo vse vloge, ki bodo poslane do 27. 12. 2018 (poštni žig). Vloge, prejete preko elektronske pošte, ne bodo obravnavane.

Nepravočasne in nepopolne vloge se ne bodo upoštevale v postopku izbire. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najpozneje v 30 dneh po opravljeni izbiri. Pridružujemo si pravico, da ne izberemo nobenega kandidata.

Prijavite se na naše e-novice!