1. javni razpis za ukrep odpravljanja zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis, katerega predmet je podpora za odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih.

Skladno s šestim odstavkom 11. člena uredbe se vloge na javni razpis vlagajo od 10. 5. 2017 od 9.00 ure do dneva zaprtja odprtega javnega razpisa. Zaprtje odprtega javnega razpisa objavi ministrstvo na svoji spletni strani.

Upravičeni prijavitelji: Skladno s 4. členom uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 3/17) so upravičenci do podpore nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov in izpolnjujejo pogoje za pridobitev podpore po uredbi.

Razpisuje: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Prijavite se na naše e-novice!