Lokalna akcijska skupina "Gorenjska košarica"

POZIV ZA PREDLOŽITEV PROJEKTNIH IDEJ - STRATEGIJA LAS GORENJSKA KOŠARICA

19.02.2015

Vabimo vse deležnike območja LAS Gorenjska košarica – območje občin: Bled, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora, Jesenice, Žirovnica, Radovljica, Tržič, Naklo, Kranj, Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Jezersko in Preddvor , da s svojimi idejami, predlogi pomagajo pri pripravi strategije LAS Gorenjska košarica, ki bo osnova z koriščenje sredstev CLLD in izvajanje pristopov in projektov, ki temeljijo na lokalnem razvoju, ki ga vodi skupnost ter jo bo območje izvajalo v programskem obdobju 2014-2020.

K oddaji projektnih idej ste vabljeni vsi zainteresirani; podjetniki, nevladne organizacije, inštitucije, prebivalci. Prosimo vas, da predložite projektne ideje, ki posegajo na tematsko razvojno področje, ki ga določa uredba CLLD; ustvarjanje novih delovnih mest, osnovne storitve na podeželju, varstvo okolja in ohranjanje narave ter večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Vaše projektne ideje bomo zbirali do 31.12.2015. Predloge izvedbenih projektov posredujte na naslov: BSC d.o.o. Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj ali po elektronski pošti na naslov: las@bsc-kranj.si.

OBRAZEC PROJEKTNA IDEJA

__________________________________________________________________

VABILO ZA VSTOP V ČLANSTVO LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE ZA RAZVOJ PODEŽELJA GORENJSKA KOŠARICA 2014-2020

19.2.2015

Lokalna akcijska skupina  za razvoj podeželja  Gorenjska košarica  (LAS) je bila kot neprofitno pogodbeno partnerstvo, ustanovljena 2007 ter ima 42 ustanovnih članov iz javnega, zasebnega in neprofitnega sektorja in deluje na območju 14 občin Gorenjske; Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Jesenice, Jezersko, Mestna občina  Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Tržič in Žirovnica.

Od leta 2007 je Lokalna akcijska skupina v sodelovanju s partnerji izvedla vrsto,  s sredstvi LEADER sofinanciranih,  uspešnih projektov, ki so prispevali k razvoju podeželja:  vzpostavitev tematskih poti in otroških igrišč na podeželju,  oprema za prireditve, priprava in izvedba otroškega parlamenta na temo ohranjanja narave in pomena tradicionalnih znanj, osveščanje in odstranjevanje invazivnih rastlin, vzpostavitev prvega biodinamičnega učnega vrta na Gorenjskem, popis in označitev hiš s starimi hišnimi imeni,  razvoj  in pilotna izvedba turističnih produktov, manjša oprema za tržnice in turistično informacijske centre, skrb za starejše  z izvedbo pilotnih delavnic in izdelavo visokih gred ter hotelov za žuželke, …

Pred nami je novo programsko obdobje 2014-2020, novi izzivi in nove naloge ter ključne s strani države določene prioritete razvoja in ukrepanja; ustvarjanje novih delovnih mest razvoj osnovnih storitev,varstvo okolja in ohranjanje narave, večja vključenost mladih, žensk in ranljivih skupin. Zato želimo, da se nam pridružite novi člani.

Vabimo vse, ki jih sodelovanje pri razvoj območja Lokalne akcijske skupine Gorenjska košarica zanima in želijo s svojimi   znanji in izkušnjami   ter idejami prispevati k razvoju območja, da se nam pridružijo. Članstvo je odprtega tipa,  aktivnosti v LAS se opravljajo brezplačno, vstop v članstvo je brezplačen.

Več informacij o pozivu
______________________________________________________________________________
42 ustanovnih članov iz javnega, zasebnega in nevladnega sektorja iz območja občin Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranjska Gora, Mestne občine Kranj, Naklo, Preddvor, Radovljica, Tržič, Šenčur, Žirovnica je 11. 10. 2007 s podpisom pogodbe o ustanovitvi in delovanju LAS za razvoj podeželja »Gorenjska košarica« ustanovilo LOKALNO AKCIJSKO SKUPINO ZA RAZVOJ PODEŽELJA »GORENJSKA KOŠARICA« (v nadaljevanju LAS).
 

Z namenom, da bi skupaj prispevali k razvoju podeželja, je LAS pripravil in skupaj oblikoval Lokalno razvojno strategijo območja LAS »Gorenjska košarica« za obdobje 2007-2013, določil vizijo, cilje in predvidene rezultate delovanja LAS 2007-2013 ter se v aprilu 2008 prijavil na razpis MKGP za izbor LAS za programsko obdobje 2007-2013. Z odločbo MKGP, z dne 31. 7. 2008 o dodelitvi statusa delujoče LAS, sofinanciranju delovanja Lokalne akcijske skupine za razvoj podeželja »Gorenjska košarica« in izvajanja lokalne razvojne strategije po načelih pristopa LEADER, je LAS »Gorenjska košarica« pridobil status delujoče LAS za programsko obdobje 2007-2013 in s tem pravico do sredstev LEADER.

NAVODILA IN OBRAZCI ZA POROČANJE ZAHTEVKOV ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV

  • Navodila za izdelavo zahtevkov za sofinanciranje iz ukrepov Leader - v uporabi od 1. 10. 2014
  • Obrazec za izdelavo zahtevkov - projekti NIP (PRP-09-L1) (.doc)
  • DOPOLNJENA Priloga 1.1: Specifikacija uveljavljenih stroškov - projekti (.xls) - sprememba z dnem 6.12.2012
  • Priloga 1.2: Potrdilo o prejemu javnih sredstev (.doc)
  • Časovnica projektnega sodelavca

Kontakti;
nbh/!Ifmfob!Dwfolfm, Epnfo!CflƢ, Spl![bkd
Upravljalec LAS Gorenjska košarica
Regionalna razvojna agencija Gorenjske; BSC, Poslovno podporni center d.o.o., Kranj
Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, Slovenija
Tel.: + 386 4 28 17 239/ Fax: + 386 4 28 17 249
e-pošta: mbtActd.lsbok/tj
www.bsc-kranj.si